Báo giá

 Báo giá tin VIP - theo tin VIP lẻ

Loại tinĐơn giá5 ngày10 ngày15 ngày20 ngày25 ngày30 ngày60 ngày90 ngày
VIP đặc biệt8.00040.00076.000108.000136.000160.000180.000288.000360.000
VIP 14.00020.00038.00054.00068.00080.00090.000144.000180.000
VIP 22.00010.00019.00027.00034.00040.00045.00072.00090.000
VIP 31.0005.0009.50013.50017.00020.00022.50036.00045.000
Tin thường    Miễn phí    

Chú giải

VIP đặc biệtLà loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng VIP nổi bật ở ảnh của tin đăng. Hiển thị ở vị trí ưu tiên khu vực đầu tiêu của trang tin, được up tin tự động định kỳ theo khung giờ yêu cầu, hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.
VIP 1Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, nằm dưới tin VIP đặc biệt và trên tất cả các loại tin khác. Mỗi tin đăng sẽ được up tin 30 lần cho mỗi thời hạn đăng tin.
VIP 2Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU CAM, khung màu cam, nằm bên dưới tin VIP 1, tin VIP đặc biệt và ở trên tất cả các loại tin khác. Mỗi tin đăng sẽ được up tin 20 lần cho mỗi thời hạn đăng tin.
VIP 3Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ thường màu cam, khung màu cam hiển thị trên tất cả các tin thường, nằm bên dưới tin VIP 2, tin VIP 1 và tin VIP đặc biệt. Mỗi tin đăng sẽ được up tin 10 lần cho mỗi thời hạn đăng tin.
Tin thưởngLà loại tin được đăng tiều đề bằng chữ thường màu đen, nằm trong khung màu xanh, hiển thị bên dưới các loại tin VIP. Mỗi tin đăng sẽ được up tin 03 lần cho mỗi thời hạn đăng tin.